PRESSMEDDELANDE

SKAFTÖPARTIET GÅR TILL VAL MED LYSEKILSPARTIET

Vid Skaftöpartiets medlemsmöte den 21 november beslutade en majoritet av dess medlemmar att inleda ett samarbete med Lysekilspartiet för att bilda en gemensam valplattform inför valet 2014.

- En viktig anledning är minskningen av antalet ledamöter i kommunfullmäktige från 41 till 31 ledamöter som kommer att missgynna små partier, säger Skaftöpartiets gruppledare Thomas Falk.

Flera av Skaftöpartiets medlemmar kommer under 2014 att övergå som medlemmar till Lysekilspartiet, som även gjort en del andra starka rekryteringar.

Där kommer de att bilda ett Skaftöråd för att fortsätta driva såväl viktiga Skaftöfrågor som andra principiellt viktiga frågor för Lysekils kommun.

- Vi är två partier som har liknande målsättningar: förtroende, ärlighet, tydlighet, dialog och närkontakt med väljarna, säger Thomas Falk, som suttit i kommunfullmäktige sedan valet 2010.

- Ett litet parti som Skaftöpartiet blir starkare genom samarbete, framförallt när det är svårt att hitta personer som vill engagera sig politiskt på Skaftö. Därför söker vi ett samarbetsparti som liknar oss. Istället för att lägga ner Skaftöpartiet på grund av dåligt intresse för att arbeta politiskt med Skaftöfrågor så kommer partiet att leva kvar som ett lokalråd under LP och bevaka viktiga Skaftöfrågor.

- Den nya konstellationen inom Lysekilspartiet med yngre personer och fler kvinnor tror vi mycket starkt på. Skaftöpartiet har tyvärr inte lyckats så bra med detta.

- Vi tror mycket på denna nya gruppering och vill stärka den ytterligare genom att SP backar upp detta och att denna bredd kommer att ge stor framgång i valet 2014, spår Thomas Falk.

Skaftöpartiet har sedan i somras ingått i den fempartigrupp (S+M+MP+V+SP) som tagit över styret i kommunen sedan den tidigare borgerliga alliansen (FP+M+C) spruckit.

- Vi har valt att informera fempartigruppen om våra planer att ingå i Lysekilspartiet i en gemensam satsning på nästa val. De övriga partierna i fempartigruppen får ta ställning till huruvida vi kan fortsätta vårt gemensamma arbete under tiden.

KONTAKT: Thomas Falk, mobil 070 831 9291.